http://www.meridianul.com/Comunitate.htm

Only the current issue is accessible on the web

The article was posted and accessible in June 2008

 

 

HOME

Actualitatea | Opinii | Comunitatea | Analize | Externe | Culte | Weekend | Sport | Curs Valutar | Gratuit | Contact

565 - 14 iunie 2008 - COMUNITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ


Vreau să joc! - Recital de poezie, artă şi muzică Blaga în California, cu artista Lidia Lazu - de Ileana Costea
Recital de poezie la Hayward - de Pr. Gh. Naghi, San Jose, CA
Festivalul Românesc din Washington - de Mădălina C. Diaconu, Washington D.C
OPINIE - Electorale - De la lume adunate, înapoi la lume date, de nimeni contestate - de Gheorghe Tănăsescu, Baltimore, MD
Anunţ comunitar important - Societatea Română Creştină “Dorul”


Vreau să joc!
Recital de poezie, artă şi muzică Blaga în California, cu artista Lidia Lazu
de Ileana Costea, Dr., Profesor, California State University, Northridge, Director Cultural, Viitorul Roman Society

“Poezia… descrie inexplicabilul. Este roaba misterelor care, în acelaşi timp, are puterea de a dezvălui secretele şi sentimentele cele mai adânci îngropate în inimile noastre. Poetul este foarte important pentru că el este mesagerul nostru. Pentru a fi capabil să scrie poezii, el are nevoie de talent desigur, o conştiinţă limpede şi curaj de a spune adevărul. Lucian Blaga a fost acel tip de om care nu s-a aventurat în minciună şi a ţinut la ceea ce a crezut că e drept şi adevărat până la moarte. Oameni de acest gen nu trebuie să fie uitaţi… (“Învăluiţi în mistere”, Ioana Popa, 14 ani, Palm Springs, 12 mai 2008).

La invitaţia Asociaţiei “Viitorul Roman Society” din Los Angeles, şi a mea, ca Director Cultural al Societăţii, actriţa şi poeta Lidia Lazu din Bucureşti a venit primavăra aceasta, perioadă când sunt consemnate datele naşterii şi trecerii poetului Lucian Blaga, pentru un turneu de recitaluri Blaga de poezie şi muzică, cu spectaclul “I want to dance!”, numit după una din poeziile marelui poet cu acelaşi nume: “Vreau să Joc!”. Recitalul californian reprezintă o variantă a celui intitulat “Izvor sonor”, pe care Lidia l-a făcut în diverse locaţii din Bucureşti şi România începând din anul 2006, Anul UNESCO Blaga.

Am descoperit-o pe Lidia Lazu asistând acum două veri la spectacolul ei dat la Rotonda Muzeului Literaturii Române în Bucureşti şi m-a fermecat talentul, vocea şi capacitatea ei de a capta semnificaţiile adânci ale poeziei lui Blaga. M-a emoţionat cât de mult întruchipa jocul ei “spaţiul ideatic mioritic” conceput de Blaga şi reflectat în poezia lui, căci actriţa ţese elemente folclorice româneşti în improvizaţiile ei muzicale pe ritmul cărora dansează ritmat, elegant, delicat şi puternic, între diversele poezii, cu triluri de adevărată privighetoare, variate, de la doine la jelire, de la calm la pasiune, de la adâncă tristeţe la  neţărmurita veselie.

Spectacolul la care am asistat în Bucureşti era bilingv, Lidia recitând alternativ în română şi franceză. Pentru turneul american, sub ghidarea fiului ei Andrei (25 ani), Lidia a învăţat să recite poeziile şi în engleză. Spectacolul s-a dat în câteva localităţi de pe coasta californiană: la Palm Springs (11 mai, Biserica Sfinţii Mihail şi Gavriil, preot Liviu Popa), Hollywood (18 mai, Biserica Înălţarea Sfiintei Cruci, călugăr Nicodim), Westlake Village, în zona Los Angeles-ului (22 mai, Clubul Rotary Newbury Park, un club care face multe proiecte pentru România) şi la Hayward, la sud de San Francisco (28 mai, Biserica Învierea Domnului, unde părintele Gheorghe Naghi, deşi retras din motive de sănătate, a venit special să predice în ziua recitalului). Ideea invitării Lidiei se încadrează în acţiunea mea de mai bine de 25 ani de a face cunoscut ceea ce avem frumos în cultura românească şi celor care s-au născut departe de ţară sau nu sunt de origine română. Prin acest spectacol, Blaga, cu noţiunea lui de “spaţiu mioritic”, şi Eliade, cu ideea că “patria celor din exil este limba lor natală”, se întâlnesc, iar Lidia recită şi cântă din adâncurile spaţiului mioritic.

 

Recitalul de muzică şi poezie al Lidiei Lazu, a fost îmbogăţit prin aportul substanţial al pictorului new-yorkez Jerry W. Mc Daniel şi prin contribuţia compozitorului de origine română, profesor la universitatea California State University, Northridge, Liviu Marinescu. Artistul american McDaniel, apreciat pentru arta miilor sale de tablouri moderne, şi a numeroase prelucrări pe calculator, a fost atras de semnificaţiile poemelor lui Blaga pe care le-a descoperit în frumoasa traducere în engleză a lui Andrei Codrescu, şi a creat cu acest prilej un număr de 17 picturi în ulei inspirate din textele recitalului, şi o animaţie din autoportretul-caligrama al poetului. Recitalul s-a deschis cu o prezentare de diapozitive a picturilor lui McDaniel şi autoportretului lui Blaga, având ca sonor o frumoasă piesă muzicală compusă special pentru acest recital al Lidiei de Liviu Marinescu, unul dintre tinerii compozitori de primă linie ai avangardei muzicale, prezent pe scene simfonice europene de prestigiu, participant cu una dintre lucrările sale la Festivalul Enescu în 2007.

                                                    

“I Want to Dance” art © Jerry W. McDaniel  2008


La Palm Springs spectacolul s-a ţinut în a treia duminică după Paşti, oficiată cu evlavie de părintele Liviu Popa şi încheiată cu o cuprinzătoare predică pe tema “femeilor mironosiţe”, după care enoriaşii au luat un “lunch” în sala de festivităţi a parohiei. A urmat o alocuţiune, la cel mai înalt nivel, care ar face cinste oricărui exeget avizat, a părintelui paroh care, în cuvinte foarte mişcătoare a evocat figura marelui poet, dramaturg şi filosof Lucian Blaga, cu referiri docte şi convingătoare privind destinul dramatic al unui creator de excepţie, ostracizat până în ultima clipă de regimul comunist.

Fiecare dintre spectacole a fost puţin diferit, pentru că în trăirea ei intensă, Lidia improvizează continuu, şi trilurile ei sunt veşnic adaptate momentului, audienţei, şi mereu parcă mai frumoase, mai expresive. După spectacole, Lidia şi soţul ei, scriitorul Ion Lazu, care a însoţit-o, au dat autografe la cărţile pe care cei doi scriitori le-au lansat cu ocazia turneului, cărţi apărute în luna aprilie în editura Vinea: “Cuvântul care stă să mă nască / The word poised to birth me”, o ediţie bilingvă română/engleză din producţia poetică a Lidiei Lazu şi “Cartea lui Andrei”, un volum de poezii pentru copii, cu ilustraţii aparţinând fiului lor Andrei.

Entuziasmul pe care l-a stârnit spectacolul de la biserica din Hollywood, a rezultat într-o frumoasă scrisoare laudativă a doi spectatori de origine română din San Diego, cuplul Magiari, şi un articol inspirat al poetei Petra Vlah.

Cuvântul de deschidere la Casa Română, Biserica din Hayward, a fost rostit de sfătosul părinte Gheorghe Naghi, care a prezentat elementele triste din viaţa marelui poet, cu înlăturarea lui din Academia Română şi schimbarea postului de profesor universitar cu unul de bibliotecar. Părintele a accentuat importanţa prezentării versurilor marelui poet, pentru a întipări în mintea şi sufletul celor mici (erau mai mulţi copii în sală), care reprezintă generaţia viitoare, cea care va continua tradiţia noastră românească.

Dovadă că spectacolul a atins inima tinerilor este articolul “Învăluţi în Mister”, scris de Ioana Popa (14 ani, care la rândul ei scrie poezii pline de simţire): “Interpretarea şi selecţia de muzică a fost foarte potrivită pentru că toate acestea au ajutat-o (pe artistă) să ne transmită mesajul lui Blaga. Muzica a fost cu totul aparte; nu erau cântece, ci nişte sunete care ieşeau din ea pentru a exprima fiecare stare. Iar când a început să danseze la sfârşit, expresia de pe faţa ei era de o bucurie magnifică. Şi cu asta s-a încheiat spectacolul. A fost o senzaţie nemaipomenită.
Adevărul rostit în acea după-amiază parcă ne-a reîncărcat cu energie pozitivă şi bunăvoinţă. Am fost învăluiţi în mistere pe care cu toţi încercam să le analizăm. A fost o după-amiază de neuitat şi am plecat acasă simţindu-ne împliniţi şi regăsiţi.” (Ioana Popa, 12 mai 2008, Palm Springs)
La Hayward, la rugămintea Părintelui Naghi, Lidia a recitat şi una dintre poeziile scrise de ea: “Bisericuţa de lemn”.

Toate cele patru spectacole au avut mult succes şi au stârnit emoţie puternică în rândurile audienţei: aplauze la scenă deschisă, audienţa ridicându-se în picioare, lacrimi în ochi, cuvinte de apreciere, urări de succes şi autografe…

În turneul ei transcontinental, actriţa Lidia Lazu s-a întrecut pe sine însăşi, stârnind reacţii vii, emoţionale ale unei asistenţe cu deosebire receptive, în acest context insolit, convingându-ne că adevărata, marea poezie transcende barierele lingvistice, căci la recital au asistat şi americani pur-sânge, necunoscători ai limbii române.<P><P>


Recital de poezie la Hayward

de Pr. Gh. Naghi, San Jose, CA

Duminică în 25 mai a.c., în sala de festivităţi a Casei Române din Hayward, a avut loc un Recital de poezie Lucian Blaga, susţinut de artista Lidia Lazu din România, în producţia Prof. Ileana Costea, cu contribuţia com-pozitorului Liviu Marinescu şi a pictorului Jerry W. McDaniel, sub auspiciile Comitetului de Doamne al parohiei „Învierea Domnului”. Organizatori pe plan local au fost Dr. Oana şi Dinu Leonte. De aceea, Dr. Oana Leonte a luat cuvântul la început, explicând celor prezenţi desfăşurarea acestui recital, urmată de Prof. Ileana Costea şi Pr. Gh. Naghi. În cele din urmă, artista noastră a trecut la recitalul propriu-zis. Interesant sau neaşteptat mai degrabă putem zice, a fost chiar începutul, printr-un cântec în care artista a excelat. Transpunerea celor recitate în limba engleză şi câteodată în franceză ne-au demonstrat disponibilităţile extinse ale exprimării artistice a Lidiei Lazu.

Desigur că opera poetică a lui Lucian Blaga oferă multiple exprimări artistice, filozofice şi literare, pe care, din fericire, Lidia Lazu a ştiut să le fructifice într-o formă de exprimare artistică superioară. Chiar dacă aniversarea prupriu-zisă a fost acum câţiva ani, vorba Lidiei Lazu, opera lui Lucian Blaga este perenă depăşind cu mult, prin valoarea creaţiei sale, momentul, destul de sărac, al unei aniversări marginale.

Astfel nu putem uita că pentru noi, aici în America, aşa cum afirma scriitorul creştin Alexandru Nemoianu într-una din cărţile sale, „limba română este treaptă de mântuire”, şi datorită acestui adevărat efort pentru însuşirea ei, în care sunt angrenaţi părinţii copiilor (în primul rând), preoţii sau alţi oameni de bine, în Şcolile Duminicale ajung copilaşii la progrese îmbucurătoare. Americanii apreciază enorm pe cei care nu îşi uită obârşia.
De aceea recitalul Lidiei Lazu, reflectat în mult simţ artitic, a adus mai multă dragoste şi interes pentru frumuseţea acestei limbi în inimile copiilor de origine română, chiar dacă ei sunt născuţi aici şi folosesc permanent limba engleză, apropiindu-i, aproape cu nostalgia părinţilor lor, de acest tezaur care le poate înfrumuseţa viaţa prin noi trăiri spirituale de înaltă factură. Recitalul s-a îmbogăţit substanţial şi prin rostiri patetice din propria creaţie. Asemenea înălţătoare momente nu poate să aducă decât mai multă dragoste între oameni şi bucuria apatenenţei la o aşa cultură de o deosebita valoare, expusă cu atâta măiestrie artistică, care va uşura mult însuşirea limbii române.

 Lidia Lazu este o româncă artistă şi poetă, care a colaborat la numeroase reviste: Luceafărul, Viaţa Românească, Poesis, România Literară, Argeş, Curierul de Vâlcea şi a publicat mai multe antologii şi volume de poezie. A dat numeroase recitaluri de poezie în diverse oraşe din România cu versuri de Lucian Blaga şi George Bacovia, integrând improvizaţii pe teme folclorice româneşti. Într-un interviu la postul TV Cultural, Lidia explica de ce a intitulat varianta americană a recitalui “I Want to Dance”: “Sună mai bine în engleză decât “Izvor sonor” (titlul în română) şi este mai aproape de ceea ce vreau eu să scot în relief, eliberarea eului de tot ceea ce ne îndepărtează de Dumnezeu”.


Lidia face un turneu pe continentul american la invitaţia Societăţii “Viitorul Român” din Los Angeles şi a Dnei Profesor Ileana Costea, care este Director Cultural al acestei organizaţii şi producătorul acestui spectacol. De asemenea, creatori ai spectacolului mai sunt: Liviu Marinescu - Compozitor şi Profesor de compoziţie la California State University, Northridge, fiind un cunoscut compozitor internaţional de muzică de avangardă. Muzica lui s-a cântat în cadrul a numeroase evenimente muzicale, în Statele Unite, Cehia şi România (în cadrul Festivalului George Enescu 2007), şi recent într-un spectacol în Los Angeles (26 aprilie 2008).
Puteţi asculta din compoziţiile lui Liviu Marinescu la:http://www.csun.edu/~liviu7.


Jerry W. McDaniel este un pictor american, cu peste 1.000 de picturi abstracte. Despre artistul american s-a scris în diverse jurnale şi reviste. Iată ce spune “The New York Times”: “Imaginile digitale create de Jerry McDaniel se disting prin exotismul lor. Ele par să umanizeze aspectele tiranice ale computerului. Cine nu se va înduioşa la aspectul de broderie al imaginilor fructului de ananas sau al păsării paradisului create de artist?”.


După un recital atât de elevat a fost oferit un Cocktail de către Comitetul de Doamne şi s-au primit donaţii în beneficiul Bisericii şi al spectacolului iar creştinii prezenţi la acest moment spiritual de excepţie au fost îndestulaţi duhovniceşte cu nădejdea că vor urma şi alte asemenea momente.


Fotografii realizate de Preşedintele Consiliului parohial, Jon Gherga.